Diz Protezi Ameliyatından Sonra Evde Fizik Tedavi

TOTAL DİZ PROTEZİNDE POST-OPERATİF REHABİLİTASYON:
1)Post-op. 1-3. gün
-Diğer artroplastilerden farkı ağrı çok daha şiddetli ve uzun sürelidir.bu nedenle ilk 48 saat bakım daha yoğundur.
-mobilizasyona post-op 2-3 gün sonra başlanır.
-diz eklemi tam ekstansiyon ve ekstremite elevasyonu gün boyu korunmalıdır.
-1.günden itibaren aktif ayak normal eklem hareketi yapılmalıdır.
-m.kuadriceps femorise izometrik egzersizler.düz bacak kaldırma egzersizleri
-kuadriseps femoriste refleks inhibisyon olduğu durumlardaelektrik stimülasyonu ile kas eğitim programına başlanmalıdır.
-VMO’yu uyarmak için elektrik stimülasyonu kullanılmalıdır.
-ilk 72 saatte elevasyon+buz uygulanabilir.tercihe uygun olarak CPM kullanılabilir.
2)post-op 3-7.gün
-diz fleksiyonu kazanmak amacıyla çok dikkatli aktif yardımlı-aktif NEH egzersizler
-walker veya koltuk değneyi ile uygun mobilizasyona geçilir.(koltuk değneyi ile üç nokta veya dört noktaya yürüyüş)
3)post-op 9-14 gün:
-dizde 70-90 derece aktif diz fleksiyonu hedeflenmelidir.yeterli diz fleksiyonu sağlanamayan olgularda PNF teknikleri kullanılabilir.
-diz eklemi tam aktif ekstansiyonu kazanmış olmalı ve terminal izometrik egzersizine başlanmalıdır.
-koltuk değneyi ile bağımsız yürüme,merdiven inip çıkma ,sandalyeye oturma-kalkma,yatağa geçiş aktiviteleri öğretilmelidir.
4)post-op 2 hafta sonra
-şiddeti gittikçe artan diğer dirençli ve kuvvetlendirme egzersizlerine yavaş yavaş geçilir.bu dönemde,opere alt ekstremitede ödem çözülmüş,tam ekstansiyon ve yeterli diz fleksiyonu kazanılmış olmalıdır.
-egzersizler ,ödem ve ağrıda artışa neden olmamalıdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir