Korkulu Rüya Osteitis Pubis ve Rehabilitasyonu

Birçok Sporcunun korkulu rüyası olan Osteitis Pubis Sendromu (OPS) Sporcu  sağlığında önemli bir yeri vardır. Genel olarak Anatomisi, İnsidansı, Bulgular ve Rehabilitasyon süreci olarak ele alacağız.

Pubis kemikleri, simfizis pubis ve çevre yumuşak dokuları (tendon ve apönörozlar) etkileyen kronik, ağrılı inflamatuar bir overuse sakatlığıdır.Bu sendrom ilk kez Beer tarafından 1924’te tarif edilmiştir. Daha önceleri OPS; sporcular arasında basketbol ve uzun mesafe koşucularını daha çok etkilediği düşünülmekteydi.Şimdilerde ise futbol gibi topa vurmayı gerektiren spor dallarında da yaygın olarak kendini göstermektedir.Genel olarak palpasyonda; simfizis pubis üzerinde hassasiyet, adduktor tendonların pubise yapıştığı yerde ağrı ve hassasiyet, alt abdominal ağrı, dirençli kalça addüksüyonunda ağrı olarak rapor edilen tabloyu tanımlamak için literatürde değişik terimler kullanılmıştır.Holmich; addüktörlerle ilgili kasık sakatlığı (addüctör-related injuries),Kasık straini.  Tüm spor sakatlıkları içerisinde kasık ağrısı insidansı % 2- %5 olarak bildirilmiştir. Futbol, buz hokeyi, tenis, gibi artmış dönme, sıçrama, topa vurma aktivitelerini içeren sporlarda ise kasık ağrısı insidansı %5 – %7 olarak ölçülmüştür. Garson ve ark. erkek futbol oyuncuları arasında kasık ağrısı şikayetinin %10-18 oranında olduğunu bildirmişlerdir.

adductors

Genellikle OPS; overuse yaralanmaları içinde sınıflandırılır ve simfizis pubis ve onu oluşturan kemiklerde stres reaksiyonu ile karakterizedir. Simfizis pubisteki herhangi bir patoloji durumunda ağrı, uyluğun iç kısmı ve alt abdominal bölgeye yayılır. Bunun nedeni; anterior abdominal duvar ve her iki uyluk iç kısım kaslarının aponörozlarının simfizis pubisin önünde ve altında birleşmesidir.  OPS, genellikle simfizis pubis ve proksimal addüktör ağrı ile başlar. Ağrı kalça, perine bölgesi, skoratal bölgeye de yayılabilir ve bu diagnozun belirlenmesini zorlaştırır. Klinik olarak hastalar, simfizis pubis, addüktör kasların origoları ve çevre yumuşak dokuların palpasyonuyla ortaya çıkan ağrı ve hassasiyetten yakınırlar. Ağrı hasta tarafından keskin, yanıcı ve delici tarzda ifade edilir. Addüktör kaslarda oluşan koruyucu spazm olguların kasık bölgesinde sertlik ve gerginlikten yakınmalarına neden olur.Addüktör ve abdominal kaslar pasif olarak gerildiğinde ve bu kaslardan bir dirence karşı fonksiyonlarını başlatması yada sürdürmesi istendiğinde ağrı ortaya çıkar.

 • Hastalar gece yatarken ağrıdan şikayet ederler.
 • Sabah şikayetleri ise gerginlik ve sertliktir.
 • Sabah sertliği yürüme ile birlikte artar.
 • Hastalar koşu hızlarındaki yavaşlamadan yakınırlar.
 • Semptomlar; yürüme, merdiven inip-çıkma, valsalva manevrası, öksürme ve oturmadan ayağa kalkma sırasında artar.
 • Zamanla kalça çevresi kasları zayıflar ve ördekvari yürüme(wadling gait) paterni gelişir.
 • Oturmadan ayağa kalkışta simfizis pubiste krepitasyon alınabilir.

Literatürde görüş birliği yoktur. Bu nedenle OPS nun diğer kasık sakatlıklarından tanısal olarak ayrımı zordur. OPS nun diagnozu; hikaye, fiziksel değerlendirme ve radyografik görüntülemeye dayanır. Hastalar ortopedist, fizyoterapist, genel cerrah ve ürolog tarafından detaylı olarak değerlendirilmelidir. Apandisit, diverkülit, bağırsak enflamasyonu, idrar yolu enfeksiyonu, lenfödonopati, prostatit Kalça synoviti, femur başı aseptik nekrozu, osteoartrit, pelvisteki stres kırıkları, sporcu henrisi, inguinal nöralji, snapping hip sendromu, Reiter’s sendromu gibi durumlardan ayırt edilmelidir.

Sporcularda OPS etiyolojisinin; kas imbalansı, pelvis instabilitesi ve kronik overuse olduğu düşünülmektedir. Abdominal ve kalça addüktör kasları arasındaki kas imbalansının OPS nun major faktörü olduğu ileri sürülmektedir. Simfizis pubisteki anormal vertikal hareketler OPS için hazırlayıcı faktördür. Sporcuların alt ekstremite uzunlukları ve ayak-ayakbileği anomalileri de OPS için risk faktörüdür.

Cunningham ve ark. OPS lu 100 olgunun 82 sinin MR görüntülerinde fibrokartilajinöz diskin henriasyonunu saptamışlardır. Nicholas ve ark. zayıf addüktör, kuvvetli abdüktör kalça çevresi kas yapısının OPS için hazırlayıcı etken olduğunu saptamışlardır. O’Connor; küçük femoral çap, azalmış abd/ext rot. torku, azalmış kalça ve kasık flexibiletisi.

OPS Tipleri

 • Ürolojik, jinekolojik durumlarda ortaya çıkan noninfeksiyöz OPS
 • Lokal veya genel bir enfeksiyona sekonder olarak ortaya çıkan infeksiyöz OPS
 • Atletik OPS
 • Dejeneratif / romatolojik OPS

OPS Klinik Semptomlarına Göre;

 • FAZ -I-
 • Topa vurduğu tarafta kasık ağrısı
 • Unilateral inguinal addüktör ağrı
 • Ağrı antrenmanın ısınma fazında azalır, antrenmandan sonra artar.
 • FAZ -II-
 • Bilateral inguinal ve addüktör ağrı
 • Ağrı antrenmandan sonra artar.
 • FAZ -III-
 • Bilateral inguinal, addüktör ve abdominal ağrı
 • Ağrı; topa vurma, sprint, yön değiştirme
 • Antrenman yapması ve maç yapması imkansızlaşır
 • FAZ -IV-
 • Defekasyon, öksürme, aksırma, stabil olmayan zeminlerde yürüme sırasında addüktör ve abdominal ağrıya lumbopelvik bölgede hissedilen ağrı eşlik eder.
 • Sporcu GYA yerine getirmede zorluk çeker.

Tedavi

 • Medikal Tedavi; NSAİ, oral glukokortikoid tedavisi, antikoagülan, simfizis pubise kortikosteroid enjeksiyonu
 • Cerrahi Tedavi; 9 ay FTR ve 3 kez sp enjeksiyonuna cevap vermyen olgularda.
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapide Amaçlar;

 • SP etki eden antagonistik kasların zararlı etkilerini ortadan kaldırmak
 • Kas kuvvet dengesizliğini ortadan kaldırmak
 • Fiziksel uygunluk düzeyini korumak
 • Diğer pelvik kasları kuvvetlendirmek
 • Addüktör kasların kuvvet-enduransını restore etmek

 

    FAZ -I-

    Ağrı azaltma fazı

 • PT ve TrA nın gerçek zamanlı ultrason ile uyarılması
 • Statik PT ve TrA egzersizleri
 • Düşük seviyeli dinamik PT ve TrA egz.
 • İzometrik abdüksüyon
 • Çeşitli derecelerde kalça flexiyon egz.

    Faz -II-

    Erken dinamik faz

 • Orta seviyeli dinamik PT ve TrA egz.
 • İzole gluteal egzersizler
 • Therabandla kalça flex / ext / abd / add
 • Sabit bisiklet

    Faz -III- 

    Dinamik faz

 • Slide board üzerinde denge
 • Geniş ROM eksentrik-konsentrik add egz.
 • Orta dönem gluteal egz.
 • Sabit bisiklet
 • Temel koşu programı

    Faz -IV-

    İlerlemiş faz

 • Sabit bisiklet
 • İlerleyici koşu programı
 • Slide board üzerinde denge
 • Slide board üzerinde splint
 • Geniş ROM eksentrik-konsantrik add egz.

images       Her ne kadar da bir protokol olmuş olsa da tedavinin  temelinde CORE Stabilizasyonu yatmaktadır. Sporcu Rehabilitasyonunda önemli bir yapı olan Core Stabilizasyonu bazen profilaktik olarak da verilebilir hatta verilmelidir. Kısaca Core Stabilizasyonu na değinmek gerekirse;

Lumbal hareket segmentlerinde meydana gelen tekrarlı mikrotravmaları elimine eder.İlk yaralanmanın tedavisinde ve dejeneratif sürecte değiştirilerek uygulanabilir. Ağrıyı kontrol etmek,azaltmak veya elimine etmek Hastanın eğitimini ve kinestetik hissi arttırmak Esneklil,kuvvet,endurans,koordinasyon ve dengeyi arttırmak Fonksiyonel aktivitelerde gülçlü gövde kas yapısını oluşturmak.indir

Core Stabilizasyon sürecinde; Kuvvet, Eklem mobilitesi, Kas fleksibilitesi, Koordinasyon, Denge, Endurans üzerinde durulur.

Core Stabilizasyon egzersizleri hastanın postural destabilize güçlerini kullanmayı öğretir. Programın içeridiği kas kontraksiyon çeşitleri; Konsentrik(kuvvet üretiminde), Eksentrik(kuvvet azalmasında), İzometrik(dinamik stabilizasyon).

Multifidus; rotasyonel stabilizatör. SI eklemin primer stabilizatörüdür Multi  egmental stabilizasyonda önemlidir Abdominal kaslar;(rektus abdominus,transvers abdominal ,int-eks oblik kaslar) Stabilizasyon egzersizlerinde çok büyük önemi var. Sagittal,frontal ve tranvers planda stabilizasyonda önemlidir.

  Fizyoterapist Mustafa Yalçın

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir