TOTAL DİZ PROTEZİ OLGULARINDA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME

TOTAL DİZ PROTEZİ OLGULARINDA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME:
A)Postür analizi:anterior-posterior ve lateralden analiz yapılmalıdır.
B)Eklem Hareketi:özellikle diz-kalça-ayak NEH’i incelenmelidir.
C)KısalıkTestleri:özellikle hamistring ve aşil tendonu kısalıklarına bakılmalıdır.
D)Kas Kuvveti:kuadriceps femoris,hamistring kaslarının yanında G.maximus,G.medius gibi kalça kaslarına,sırt ve karın kaslarına tek tek ayrıca üst ekstremitelere gros olarak bakılmalıdır.
E)Ekstremite Uzunluk Ölçümleri:SİAS-medial malleol arası,umblicus-medial malleol arası veya uyluk ile bacak uzunlukları ayrı ayrı değrlendirilmelidir.
F)Q açısı:SİAS’tan başlayan ve patellaya uzanan çizgi ile patella tendonu üzerinden (veya tuberasitas tibianın)paralel geçen çizgi arasındaki açıdır.Q açısının normal değeri erkeklerde 10-11 bayanlarda ise 13-15 derecedir.diz ekleminde görülen genuvarum/genu valgum postür hatalarında bu değerlede sapmalar olmaktadır.
E)Çevre ölçümleri:medial kondil veya patella orta noktası kriter alınarak uyluk ve bacak 5’er cm aralıklarla çevre ölçümü yapılarak değerlendirilir.özllikle VMO(vastus medialis obliqus)kası gözlenmeye çalışılır.
G)Ağrı:istirahat,yürüme,merdiven inip çıkma gibi GYA ile ağrı ilişkilendirilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir